Konferencja Międzynarodowa

Home / Konferencja Międzynarodowa

6-7 CZERWCA 2019, WARSZAWA
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu
i obszarów wiejskich”
5 CZERWCA 2019, WARSZAWA – Warsztaty dla Młodych Naukowców

organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PROGRAM – pobierz pdf

Cel konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” po raz kolejny stworzy platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zmieniających się potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, jego miejsca w teorii ekonomii oraz zmieniających się warunków i wyzwań stawianych przed tym sektorem gospodarki.

Jeden z paneli konferencji będzie poświęcony dyskusji młodych naukowców – uczestników studiów doktoranckich. Panel ten będzie kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już od 2014 roku.

PATRONAT HONOROWY

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 
Marszałek Województwa Mazowieckiego   Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 

SPONSORZY

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Manufaktura Piwna Browaru Jabłonowo Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita