PROCEEDINGS

Home / PROCEEDINGS

Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Zaleca się, aby objętość artykułów nie przekraczała 8 stron maszynopisu. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie internetowej konferencji.

Publikacja zostanie wydana po konferencji w wersji papierowej i elektronicznej.

Materiały pokonferencyjne zostaną wysłane do bazy Scopus oraz Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Clarivate Analytics wcześniej Thomson Reuters ISI Index) dostępnego w bazie danych Web of Science.

Przesyłanie artykułów naukowych odbywa się za pośrednictwem systemu OJS (zakładka „Zgłoś tekst„).

ESARE 2018 Tom 1
ESARE 2018 Tom 2